E-E-A-T

Čo je EEAT hodnotenie?

E-E-A-T je súbor hodnotiacich prvkov kvality webu od spoločnosti Google, ktorého cieľom je podporovať weby, ktoré spĺňajú jednotlivé kritériá, a naopak znižovať hodnotu a pozície webov, ktoré nie sú dôveryhodné.

Čo znamenajú jednotlivé písmenká?

  • E – Experience (Skúsenosť) – Tento prvok hodnotí autorov článkov na základe ich skúseností s danou témou, reálnym kontaktom s danou témou či produktom.
  • E – Expertise (Odbornosť) – Je dôležité, aby webová stránka obsahovala informácie o kvalitách, odbornosti a skúsenosťami autora s riešenou tematikou a obsahom na webe.
  • A – Authoritativeness (Autoritatívnosť) – Táto časť hodnotí, ako je tvorca obsahu známy, dôveryhodný a spoľahlivý ako zdroj informácií, napríklad na základe jeho pôsobení na sociálnych sieťach.
  • T – Trust (Dôveryhodnosť) – Dôveryhodnosť tvorcu obsahu je najdôležitejším prvkom zo všetkých. Autor webu, prípadne tvorca obsahu musí dokázať, že návštevník stránky môže dôverovať informáciám na webe. Preto by mal mať web napríklad poctivo vyplnené kontaktné údaje na webe a spĺňať ďalšie požiadavky.

Viac tejto téme nájdete v usmernení od Google.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo cez telefón. Radi Vám pomôžeme